Cardiff to the See

Photography . Ffotograffiaeth

Spots and Stripes . Sbotie a Streips

Cardiff fashion

I love this image. Brilliant outfit. (Castle Street)

Fi’n caru’r llun ‘ma. Gwisg ffab. (Stryd y Castell)

Flying Dinosaur . Deinosor yn Hedfan

Cardiff fashion

When it comes to finding visual inspiration for my fashion collection, I’m looking to take pictures of things that seem a little out of place. A flying dinosaur will do. (Wood Street)

Wrth i fi drial ffeindio ysbrydoliaeth ar gyfer fy nghasgliad ffasiwn cynta’, fi’n edrych i dynnu llunie o bethe sy’n edrych bach mas o le. Deinosor yn hedfan? Neiff y tro. (Stryd Wood)