Cardiff to the See

Photography . Ffotograffiaeth

Walking Worker . Came o’r Gweithle

Cardiff to the See

This  man reminds me of how a worker down the docks would look in the 80s. (St Mary’s Street)

Ma’r dyn ‘ma yn atgoffa fi o sut fydde rhywun odd yn gweithio yn y docie yn edrych yn yr 80au. (Heol y Santes Fair)

Elvis in Cardiff . Elvis yn y ‘diff

Cardiff to the See

This chap somehow made me think of Elvis during his years in service. Also the amazing St David’s Hall can be seen behind him. (The Hayes)

Odd y dyn yma di’n atgoffa o Elvis yn ystod ei gyfnod yn y fyddin. Neuadd Dewi Sant yn y cefndir yn edrych yn wych. (Yr Aes)

Canton Concrete . Concrît Canna

Cardiff to the See

Love these concrete blocks that appear in Canton more frequently than I first thought. (Eton Place, Canton)

Wir yn caru’r blocs concrît yma sy’n ymddangos lot o gwmpas Treganna, mwy nag o’n i’n disgwyl. (Eton Place, Treganna)