Cardiff to the See

Photography . Ffotograffiaeth

Heads Up . Pen y Daith

Cardiff to the See

The little dude in the middle is the coolest thing. (The Hayes)

Ma’r boi bach yn y canol mor cŵl. (Yr Aes)

Dot to Dot . Dot i Ddot

Cardiff to the See

Strange spots on the bridge. (Western Avenue)

Dilyn dotie dros y bont. (Rhodfa’r Gorllewin)

Rubbish . Sbwriel

Cardiff to the See

Break time. (Caroline Street)

Egwyl. (Stryd Caroline)