Cardiff to the See

Photography . Ffotograffiaeth

When? . Pryd?

photo(1)

Our day will come. (City Road)

Fe ddaw ein dydd. (City Road)

Magic Number . Rhif Hud

Cardiff to the See

Clothing complementing Cardiff. (The Hayes)

Dadansoddi dillad dinas. (Yr Aes)

Always Happy . Gorfod Gwenu

Cardiff to the See

A happy face on a sad building. (City Road)

Gwyneb hapus ar adeilad trist. (City Road)

Crack in Cardiff . Beth Yw Crac Caerdydd?

Cardiff to the See

I love how the pavements in Cardiff look like pretty puzzles. (City Road)

Fi’n caru fod palmentydd Caerdydd yn edrych fel posau pert. (City Road)