Cardiff to the See

Photography . Ffotograffiaeth

Trainers . Treiners

Cardiff to the See

Comfort first. (Albany Road)

Ma’n bwysig bod yn gyfforddus. (Ffordd Albany)

My Path . Fy Llwybr

Cardiff to the See

I love seeing these markings around the place. (Market Street)

Fi’n caru gweld y marcie hyn o gwmpas y lle. (Ffordd y Farchnad)