Cardiff to the See

Photography . Ffotograffiaeth

The Side . Yr Ochr

Cardiff to the See

I like the side of this building. (Sloper Road)

Fi’n hoffi ochr yr adeilad ‘ma. (Ffordd Sloper)

Top Half Top Marks . Y Top Sy’n Teyrnasu

Cardiff to the See

You’ve got to love a bit of aluminium. (Tollgate Close)

Llinellau. Llawer. (Tollgate Close)

Her Future . Ei Dyfodol

Cardiff to the See

Where cultures collide. (Church Road)

Diwylliant dau. (Ffordd yr Eglwys)