Cardiff to the See

Photography . Ffotograffiaeth

Recycled Daleks . Ailgylchu Dalecs

Cardiff to the See

It’s good that they’re put to some use I suppose? (Windsor Road)

Ma’n dda ffeindio rhyw ddefnydd yddyn nhw sbo’? (Ffordd Windsor)

Crack in Time . Anghysondeb Amser

Cardiff to the See

A little help over here please Dr Who. (Windsor Road)

Bach o help draw fan hyn plîs Dr Pwy. (Ffordd Windsor)

Green . Gwyrdd

Cardiff to the See

Green stone. (Cardiff Bridge)

Carreg werdd. (Pont Caerdydd)