Cardiff to the See

Photography . Ffotograffiaeth

Urban Waste . Gwastraff Dinesig

Cardiff to the See

Patchy drains. (Adam Street)

Drain yn y dre. (Stryd Adam)

Car Motel . Ceir yn Cysgu

Cardiff to the See

Adding to the collection of the imposing car parks of Cardiff. (Wood Street)

Ychwanegi at y casgiad o faesydd parcio charpiog Caerdydd. (Stryd Wood)