Cardiff to the See

Photography . Ffotograffiaeth

Front Seat . Golygfa Gore

Cardiff ot the See

A place to watch the world go by. (Craddock Street)

Lle da i wylio’r byd yn mynd yn ei flaen. (Stryd Craddock)

Lampost . Polyn Lamp

Cardiff to the See

Tell me straight. (Rectory Road)

Cer yn syth i’r pwynt. (Ffordd y Rheithordy)

House Cat . Cath Cartre

Cardiff to the See

A delightful selection of colours. (Craddock Street)

Cyfres hyfryd o liwie. (Stryd Craddock)

29

Cardiff to the See

Riverside. (Telford Street)

Glan-yr-afon. (Stryd Telford)

Grey . Llwyd

Cardiff to the See

Strangely appealing. (Alexander Road)

ApĂȘl amheus. (Ffordd Alexander)