Cardiff to the See

Photography . Ffotograffiaeth

Tag: beach

Kernow I

A few photos I took on holiday in St Ives, Cornwall.
Ambell i lun nes i dynnu ar fy ngwyliau ym Mhorth Ia, Cernyw.

Pink Metal . Metal Pinc

Pink Metal by Cardiff to the See

Southerndown