Cardiff to the See

Photography . Ffotograffiaeth

Tag: black and white

Building Again . Adeiladu Eto

building-again-adeiladu-eto-by-cardiff-ot-the-seeCardiff / Caerdydd.
Copyright © 2016 Ani Saunders

Carcharorion

carcharorion-33-gan-cardiff-to-the-seeCarcharorion.
Cardiff Bay / Bae Caerdydd.
Copyright © 2016 Ani Saunders

carcharorion-44-gan-cardiff-to-the-seeCarcharorion.
Cardiff Bay / Bae Caerdydd.
Copyright © 2016 Ani Saunders

carcharorion-55-gan-cardiff-to-the-seeCarcharorion.
Cardiff Bay / Bae Caerdydd.
Copyright © 2016 Ani Saunders

carcharorion-88-gan-cardiff-to-the-seeCarcharorion.
Cardiff Bay / Bae Caerdydd.
Copyright © 2016 Ani Saunders

carcharorion-99-gan-cardiff-to-the-seeCarcharorion.
Cardiff Bay / Bae Caerdydd.
Copyright © 2016 Ani Saunders

Window Shadow . Cysgod Ffenest

window-shadow-cysgod-ffenest-by-cardiff-to-the-seeGrangetown, Cardiff / Caerdydd.
Copyright © 2016 Ani Saunders

Window Light . Golau Ffenest

window-light-golau-ffenest-by-cardiff-to-the-seeWales Millennium Centre, Cardiff Bay/ Canolfan Mileniwm Cymru, Bae Caerdydd.
Copyright © 2016 Ani Saunders

In the City . Yn y Ddinas

in-the-city-yn-y-ddinas-by-cardiff-to-the-see
Grangetown, Cardiff / Caerdydd.
Copyright © 2016 Ani Saunders

In the Corner . Yn y Gornel

in-the-corner-yn-y-gornel-by-cardiff-to-the-seeGrangetown, Cardiff / Caerdydd.
Copyright © 2016 Ani Saunders

Industry . Diwydiant

industry-diwydiant-by-cardiff-to-the-seeGrangetown, Cardiff / Caerdydd.
Copyright © 2016 Ani Saunders

Lines . Llinellau

shadows-cysgodion-by-cardiff-to-the-seeCopyright © 2016 Ani Saunders

shadows-1-cysgodion-1-by-cardiff-to-the-seeCopyright © 2016 Ani Saunders

Exhibition . Arddangosfa

Cardiff to the See

591 Cowbridge Road East | Caerdydd CF5 1BE | 14.07.15 – 23.08.15

 

And In The End . Yn Y Pen Draw

At the End | Y Pen Draw by Cardiff to the See

Clare Road . Ffordd Clare