Cardiff to the See

Photography . Ffotograffiaeth

Tag: bridge

Exhibition . Arddangosfa

Cardiff to the See

591 Cowbridge Road East | Caerdydd CF5 1BE | 14.07.15 Р23.08.15

 

Roads . Ffyrdd

Roads | Ffyrdd by Cardiff to the See

Penarth Road . Heol Penarth

Blue River . Afon Las

Blue River . Afon Las by Cardiff to the See

Western Avenue . Rhodfa’r Gorllewin

Bridge . Pont

Bridge | Pont by Cardiff to the See

Penarth Road . Heol Penarth

Seagull Sees . Gwylan yn Gwylio

Birdseye View | Gwylan yn Gwylio by Cardiff to the See

James Street . Stryd James

Wales Leading . Cymru yn Arwain

Wales Leading | Cymru yn Arwain by Cardiff to the See

Penarth Road . Heol Penarth

And In The End . Yn Y Pen Draw

At the End | Y Pen Draw by Cardiff to the See

Clare Road . Ffordd Clare

What I Want . Be’ Fi Moen

Brains by Cardiff to the See
(Clare Road)

(Ffordd Clare)

Pink . Pinc

Cardiff to the See - Pink

(Clarence Road )

(Ffordd Clarence)

The Still River . Yr Afon Lonydd

Cardiff to the See by Ani Saunders 1

(Taffs Mead Embankment)