Cardiff to the See

Photography . Ffotograffiaeth

Tag: caerdydd

Industry . Diwydiant

industry-diwydiant-by-cardiff-to-the-seeGrangetown, Cardiff / Caerdydd.
Copyright © 2016 Ani Saunders

Lines . Llinellau

shadows-cysgodion-by-cardiff-to-the-seeCopyright © 2016 Ani Saunders

shadows-1-cysgodion-1-by-cardiff-to-the-seeCopyright © 2016 Ani Saunders

Dinner Time . Amser Swper

microwave-microdon-by-cardiff-to-the-seeCopyright © 2016 Ani Saunders

Magic Light . Golau Hud

magic-light-golau-hud-by-cardiff-to-the-seeCopyright © 2016 Ani Saunders

Chimney . Simne

chimney-simne-by-cardiff-to-the-seeCopyright © 2016 Ani Saunders

High Art Street Art . Celf Cyfoes Caerdydd

high-art-street-art-celf-cyfoes-caerdydd-by-cardiff-to-the-seeCopyright © 2016 Ani Saunders

City of the Unexpected

To celebrate the life and work of Roald Dahl, Cardiff was completely transformed today into a magical land and it was absolutely unexpected and delightful.

I ddathlu gwaith a bywyd yr awdur Roald Dahl, trawsnewidiwyd prifddinas Cymru mewn i fyd hudol lle’r oedd pob dim yn gwbl annisgwyl ac yn hollol hyfryd.

the-peach-eirin-gwlanog-by-cardiff-to-the-seeCopyright © 2016 Ani Saunders

oompa-loompa-by-cardiff-to-the-seeCopyright © 2016 Ani Saunders

trumpet-trwmped-by-cardiff-to-the-seeCopyright © 2016 Ani Saunders

save-our-peach-fydd-yn-y-ffrwyth-by-cardiff-to-the-seeCopyright © 2016 Ani Saunders

unexpected-sheep-dafad-doniol-by-cardiff-to-the-seeCopyright © 2016 Ani Saunders