Cardiff to the See

Photography . Ffotograffiaeth

Tag: canton cardiff

Exhibition . Arddangosfa

Cardiff to the See

591 Cowbridge Road East | Caerdydd CF5 1BE | 14.07.15 – 23.08.15

 

Jelly . Jeli

Jelly | Jeli by Cardiff to the See

Cardiff . Caerdydd

Building a Buliding . Adeiladu Adeilad

Cardiff to the See - The Scaffolding
(James Street)

(Stryd James)

Spiritually Sleepy . Crefydd Cysglyd

Cardiff to the See by Ani Saunders

(St John’s Church, Canton)

(Eglwys St John, Treganna)

Lampost . Polyn Lamp

Cardiff to the See

Tell me straight. (Rectory Road)

Cer yn syth i’r pwynt. (Ffordd y Rheithordy)

Welcoming . Croesawgar

Cardiff to the See

Christmas Spirit. (Llandaff Road)

Naws Nadoligaidd. (Ffrodd Llandaf)

187 . 187

Cardiff to the See

Metal and concrete. (Westmoreland Street)

Metal a concrît. (Stryd Westmoreland)

Dude . Dŵd

Cardiff to the See

Look at this brilliant man! (Cowbridge Road East)

Ma’r dyn ‘ma yn hollol bril! (Cowbridge Road East)

Her Future . Ei Dyfodol

Cardiff to the See

Where cultures collide. (Church Road)

Diwylliant dau. (Ffordd yr Eglwys)

My Path . Fy Llwybr

Cardiff to the See

I love seeing these markings around the place. (Market Street)

Fi’n caru gweld y marcie hyn o gwmpas y lle. (Ffordd y Farchnad)