Cardiff to the See

Photography . Ffotograffiaeth

Tag: canton

Exhibition . Arddangosfa

Cardiff to the See

591 Cowbridge Road East | Caerdydd CF5 1BE | 14.07.15 – 23.08.15

 

Jelly . Jeli

Jelly | Jeli by Cardiff to the See

Cardiff . Caerdydd

Spiritually Sleepy . Crefydd Cysglyd

Cardiff to the See by Ani Saunders

(St John’s Church, Canton)

(Eglwys St John, Treganna)

Glass Onion . Wal Winwns

Cardiff to the See by Ani Saunders

They’re always chopping onions in this place. Lots of onions. (Ninian Park Road)

Ma’ nhw wastad yn torri winwns yn y lle ma. Lot fawr o winwns. (Ffordd Parc Ninian)

Lampost . Polyn Lamp

Cardiff to the See

Tell me straight. (Rectory Road)

Cer yn syth i’r pwynt. (Ffordd y Rheithordy)

Grey . Llwyd

Cardiff to the See

Strangely appealing. (Alexander Road)

Apêl amheus. (Ffordd Alexander)

Green . Gwyrdd

Cardiff to the See

Green stone. (Cardiff Bridge)

Carreg werdd. (Pont Caerdydd)

Welcoming . Croesawgar

Cardiff to the See

Christmas Spirit. (Llandaff Road)

Naws Nadoligaidd. (Ffrodd Llandaf)

187 . 187

Cardiff to the See

Metal and concrete. (Westmoreland Street)

Metal a concrît. (Stryd Westmoreland)

Dude . Dŵd

Cardiff to the See

Look at this brilliant man! (Cowbridge Road East)

Ma’r dyn ‘ma yn hollol bril! (Cowbridge Road East)