Cardiff to the See

Photography . Ffotograffiaeth

Tag: red

Red Christmas . Gwyl Goch

Red Christmas | Nadolig Goch by Cardiff to the See

St Mary’s Street . Heol y Santes Fair

Red Crane . Craen Coch

Red Cranes by Cardiff to the See

(Wood Street)

(Stryd Wood)

Car Crush . Car Cŵl

Cardiff to the See Ani Saunders

(Taffs Mead Embankment)

Glass Onion . Wal Winwns

Cardiff to the See by Ani Saunders

They’re always chopping onions in this place. Lots of onions. (Ninian Park Road)

Ma’ nhw wastad yn torri winwns yn y lle ma. Lot fawr o winwns. (Ffordd Parc Ninian)

Front Seat . Golygfa Gore

Cardiff ot the See

A place to watch the world go by. (Craddock Street)

Lle da i wylio’r byd yn mynd yn ei flaen. (Stryd Craddock)

Thin Red Line . Ar Bige’r Drain

Cardiff to the See

Lines. (Warwick Place)

Llinelle. (Warwick Place)

Pretty Ugly . Afiach o Hardd

Cardiff to the See

Love this car park. So many lines. (Central Station)

Fi’n caru’r maes parcio ‘ma. Cymaint o linelle. (Caerdydd Canolog)

Paint the Town Red . Peintio’r Dre’n Goch

Cardiff to the See

Paint on the pavement. (Rectory Road)

Paint ar y pafin. (Rectory Road)

Kardiff to Kansas . Kaerdydd a Kansas

Cardiff to the See

Two Dorothys. (St Mary’s Street)

Dau Dorothy. (Heol y Santes Fair)