Cardiff to the See

Photography . Ffotograffiaeth

Tag: st david’s hall

Boxes . Blychau

Cardiff to the See

St David’s Hall. Beautiful. (The Hayes)

Neuadd Dewi Sant. Hyfryd. (Yr Aes)

A to B . A i B

Cardiff to the See

He’s in a hurry. (The Hayes)

Ma fe mewn hast. (Yr Aes)

Elvis in Cardiff . Elvis yn y ‘diff

Cardiff to the See

This chap somehow made me think of Elvis during his years in service. Also the amazing St David’s Hall can be seen behind him. (The Hayes)

Odd y dyn yma di’n atgoffa o Elvis yn ystod ei gyfnod yn y fyddin. Neuadd Dewi Sant yn y cefndir yn edrych yn wych. (Yr Aes)