Cardiff to the See

Photography . Ffotograffiaeth

Tag: style

Stand Tall . Saf yn Gadarn

Stand Tall | Saf yn Gadarn by Cardiff to the See

City Road . Heol y Ddinas

Corner . Cornel

Corner | Cornel by Cardiff to the See(Windsor Place)

(Plas Windsor)

Misty Light . Golau Gwan

Misty by Cardiff to the See(Windsor Lane)

(Lôn Windsor)

Light . Golau

Cardiff to the See - Light

(Clare Road)

(Ffordd Clare)

Holding Hands . Dal Dwylo

Cardiff to the See - Holding Hands

(Cornwall Street)

(Stryd Cornwall)

Building Blocks . Ffan o Ffenestri

concrete bach

(St Mary’s Street)

(Heol y Santes Fair)

See Sideways . Gweld Gwahanol

Cardiff to the See-See Sideways

(Newport Road)

(Ffordd Casnewydd)

Walk on By . Hi ar ei Hynt

Cardiff to the See - Walk on By

(Pentre Gardens)

(Gerddi Pentre)

Lazy Light . Golau Gwawr

Cardiff to the See - Alien Lights

(Clarence Road)

(Ffordd Clarence)

Alien Architecture . Adeilad Estron

Cardiff to the See - Space Station One

(Wharton Street)

(Stryd Wharton)