Cardiff to the See

Photography . Ffotograffiaeth

Tag: tiger bay

Pink . Pinc

Cardiff to the See - Pink

(Clarence Road )

(Ffordd Clarence)

Building a Buliding . Adeiladu Adeilad

Cardiff to the See - The Scaffolding
(James Street)

(Stryd James)

Way it Was . Cyn Hyn

Cardiff to the See - The Bay

(Bute Street)

(Stryd Bute)

Yellow . Melyn

Cardiff to the See by Ani Saunders

(James Street)

(Stryd James)

Reflective Art . Adlewyrchiad o Gelf

Cardiff to the See by Ani Saunders 1

(Millennium Centre)

(Canolfan y Mileniwm)