Cardiff to the See

Photography . Ffotograffiaeth

Patterns of Culture . Patrymau Diwylliant

Trainers & scarff . Teiners & sgarff

Mixing patterns and cultures. (Grangetown)

Cymysgu patrymau a diwylliannau. (Grangetown)

Old Beauty . Hen Harddwch

Gaiety Cinema

The Gaiety Cinema. Was once beautiful. (Roath)

Sinema y Gaiety. Mor hardd ydoedd. (Y Rhath)

Dad

Dad

Dad’s style. (Cardiff Central)

Steil Dad. (Caerdydd Canolog)

Baggy Torusers . Trywsus Masif

t-shirt . crys-t

Long t-shirt and a flat cap. (Cardiff Central)

Crys-t hir a cap fflat. (Caerdydd Canolog)

Pavement Puzzle . Pafin mewn Penbleth

floor . llawr

Grey textured paving. (Riverside)

Llawr llwyd llawn cymeriad. (Glanyrafon)

Tradition and Trainers . Traddodiad a Treiners

plastic bag . bag plastig

Mixing traditional dress with trainers & blue plastic bag. (Grangetown)

Cymysgu gwisg draddodiadol gyda treiners a bag plastig glas. (Grangetown)

Fashion Blog . Blog Ffasiwn

Car Park . Maes Parcio

At long last I’ve decided to start my own fashion blog. I’ve also been thinking about starting my own fashion label for a while only my indifference to sewing has been holding me back. So sew! My first collection will be inspired by the architectural history of Cardiff and its continuing developments, the people of Cardiff and the textile and manufacturing industries of Wales.

O’r diwedd fi ‘di penderfynu dechre blog ffasiwn. Ers peth amser, ma’r syniad o ddechre label ffasiwn wedi bod ar fy meddwl ond ma’r gair ‘gwnïo’ yn ddigon i neud i fi gysgu. Grêt ‘di gwnïo! Bydd fy nghasgliad cyntaf wedi ei ysbrydoli gan adeilade Caerdydd yn eu ffurfie hen a newydd, pobl y ddinas a diwydiannau tecstilau a gweithgynhyrchu Cymru.