Cardiff to the See

Photography . Ffotograffiaeth

Cardiff Buzz . Buzz Caerdydd

Cardiff Buzz

I’ll probably never take a better photo. This is the best outfit that you will ever see. (Splott)

Ma’n ddigon posib na wna’i fyth gymryd llun gwell. Y wisg orau erioed. (Sblot)

Cardiff Exposed . Agor Clawr Caerdydd

Cardiff naked

I really like how harsh this building looks. (Queen Street)

Fi wir yn hoff o ba mor gras ma’r adeilad yma’n edrych. (Stryd y Frenhines)

Totes White . Gwisgo Gwyn

Tote cool

This guy is cool! …though it’s probably the last thing he’s thinking about. (Cardiff Central)

Ma’r dyn ‘ma yn cŵl! …er, sai’n siŵr fod bod yn “cŵl” yn rhywbeth sydd ar ei feddwl rywsut. (Caerdydd Canolog)