Cardiff Exposed . Agor Clawr Caerdydd

by Ani Saunders

Cardiff naked

I really like how harsh this building looks. (Queen Street)

Fi wir yn hoff o ba mor gras ma’r adeilad yma’n edrych. (Stryd y Frenhines)