Cardiff to the See

Photography . Ffotograffiaeth

Flowers . Blode

Cardiff fashion

Flowers everywhere. (Cornwall Street)

Blode ym mhobman. (Stryd Cernyw)

Cardiff Personified . Caerdydd ar Ffurf Person

Cardiff fashion

The man on the left is Cardiff personified. (Cardiff Central Station)

Petai Caerdydd yn berson, byse fe’n edrych fel y dyn ar y chwith. (Gorsaf Ganolog Caerdydd)