Cardiff Personified . Caerdydd ar Ffurf Person

by Ani Saunders

Cardiff fashion

The man on the left is Cardiff personified. (Cardiff Central Station)

Petai Caerdydd yn berson, byse fe’n edrych fel y dyn ar y chwith. (Gorsaf Ganolog Caerdydd)