Cardiff to the See

Photography . Ffotograffiaeth

Tag: clashing

Bessemer

Bessemer Road by Cardiff to the See

Bessemer Road Car Boot . Sêl Cist Car Ffordd Bessemer

Searching . Chwilio

Searching | Chwilio by Cardiff to the See

Bessemer Road Car Boot . Sêl Cist Car Ffordd Bessemer

House Cat . Cath Cartre

Cardiff to the See

A delightful selection of colours. (Craddock Street)

Cyfres hyfryd o liwie. (Stryd Craddock)

I See Sea . Gweld Glas

Cardiff to the See

Paving and plumbing. (Wood Street)

Delwedd drain. (Stryd Wood)

Flowers . Blode

Cardiff fashion

Flowers everywhere. (Cornwall Street)

Blode ym mhobman. (Stryd Cernyw)

Spots and Stripes . Sbotie a Streips

Cardiff fashion

I love this image. Brilliant outfit. (Castle Street)

Fi’n caru’r llun ‘ma. Gwisg ffab. (Stryd y Castell)

Practically Interesting . Cymysg Ymarferol

cardiff fashion

There are many elements of this that I like, mainly how interesting the mix of practical clothing can be. (St John Street)

Ma’ ‘na sawl elefen o’r wisg ‘ma fi’n hoffi yn enwedig pa mor ddiddorol y ma’r cymysg o ddillad ymarferol yn gallu bod. (Stryd St John)

Clashing Queen . Cawr y Clasho

pattern lady

Probably the best dressed person in Cardiff. (The Hayes)

Siŵr o fod y wisg ore i mi weld yng Nghaerdydd. (Yr Aes)