Practically Interesting . Cymysg Ymarferol

by Ani Saunders

cardiff fashion

There are many elements of this that I like, mainly how interesting the mix of practical clothing can be. (St John Street)

Ma’ ‘na sawl elefen o’r wisg ‘ma fi’n hoffi yn enwedig pa mor ddiddorol y ma’r cymysg o ddillad ymarferol yn gallu bod. (Stryd St John)