Cardiff to the See

Photography . Ffotograffiaeth

Tag: Roath

When? . Pryd?

photo(1)

Our day will come. (City Road)

Fe ddaw ein dydd. (City Road)

Always Happy . Gorfod Gwenu

Cardiff to the See

A happy face on a sad building. (City Road)

Gwyneb hapus ar adeilad trist. (City Road)

Crack in Cardiff . Beth Yw Crac Caerdydd?

Cardiff to the See

I love how the pavements in Cardiff look like pretty puzzles. (City Road)

Fi’n caru fod palmentydd Caerdydd yn edrych fel posau pert. (City Road)

Bite the Bridge . Bwyta’r Bont

Cardiff to the See

Bridging the gap between art and space. (Lowther Road)

Pontio’r gap rhwng celf a dinas. (Ffordd Lowther)

Pretty Old . Pydru Prydferth

Roath

Abandoned garage. (Albany Road)

Hen garej. (Heol Albany)

Old Beauty . Hen Harddwch

Gaiety Cinema

The Gaiety Cinema. Was once beautiful. (Roath)

Sinema y Gaiety. Mor hardd ydoedd. (Y Rhath)