Cardiff to the See

Photography . Ffotograffiaeth

Tag: Roath

Exhibition . Arddangosfa

Cardiff to the See

591 Cowbridge Road East | Caerdydd CF5 1BE | 14.07.15 Р23.08.15

 

Jelly . Jeli

Jelly | Jeli by Cardiff to the See

Cardiff . Caerdydd

Dark Side . Ochr Dywyll

Dark Side | Ochr Dywyll by Cardiff to the See

City Road . Heol y Ddinas

Stand Tall . Saf yn Gadarn

Stand Tall | Saf yn Gadarn by Cardiff to the See

City Road . Heol y Ddinas

Aerial . O’r Awyr

Cardiff to the See by Ani Saunders 1

(Albany Road)

(Ffordd Albany)

On the Tiles . Tu Fas Tu Fewn

Cardiff to the See by Ani Saunders

(City Road)

(Heol y Ddinas)

Still Waiting . Dal i Aros

Cardiff to the See

The bus that never was. (City Road)

Y bws nad oedd yn bod. (Ffordd y Ddinas)

Trainers . Treiners

Cardiff to the See

Comfort first. (Albany Road)

Ma’n bwysig bod yn gyfforddus. (Ffordd Albany)

Rectangles . Petryalau

Cardiff to the See

Imposing. Impressive. Frightening. (City Road)

Mawr. Trawiadol. Brawychus. (City Road)

Yellow . Melyn

Cardiff to the See

I really like this building. There aren’t enough yellow buildings. (City Road)

Fi wir yn lico’r adeilad yma. Dos dim digon o adeilade melyn. (City Road)