Still Waiting . Dal i Aros

by Ani Saunders

Cardiff to the See

The bus that never was. (City Road)

Y bws nad oedd yn bod. (Ffordd y Ddinas)