Cardiff to the See

Photography . Ffotograffiaeth

Tag: traditional clothing

Exhibition . Arddangosfa

Cardiff to the See

591 Cowbridge Road East | Caerdydd CF5 1BE | 14.07.15 – 23.08.15

 

Blue Bag . Bag Glas

Blue Bag by Cardiff to the See
James Street

Pillar . Pilar

Pilars and light by Cardiff to the See

Clare Road . Ffordd Clare

Dadi 2

Dadi by Cardiff to the See

The Hayes . Yr Aes

Bessemer

Bessemer Road by Cardiff to the See

Bessemer Road Car Boot . Sêl Cist Car Ffordd Bessemer

Searching . Chwilio

Searching | Chwilio by Cardiff to the See

Bessemer Road Car Boot . Sêl Cist Car Ffordd Bessemer

Light . Golau

Cardiff to the See - Light

(Clare Road)

(Ffordd Clare)

Holding Hands . Dal Dwylo

Cardiff to the See - Holding Hands

(Cornwall Street)

(Stryd Cornwall)

Modern Art . Celf y Nawr

Cardiff to the See

The doors are like canvases in an art gallery. (Wood Street)

Y Dryse’n edrych fel darne o gelf mewn galeri. (Stryd Wood)

Gone . Fe Aeth

Cardiff to the See

In a hurry. (Clare Road)

Mewn hast. (Ffordd Clare)