Cardiff to the See

Photography . Ffotograffiaeth

Tag: traditional clothing

Still Waiting . Dal i Aros

Cardiff to the See

The bus that never was. (City Road)

Y bws nad oedd yn bod. (Ffordd y Ddinas)

Waiting . Aros

Cardiff to the See

Waiting. (Cornwall Street)

Aros. (Cornwall Street)

Her Future . Ei Dyfodol

Cardiff to the See

Where cultures collide. (Church Road)

Diwylliant dau. (Ffordd yr Eglwys)

Trainers . Treiners

Cardiff to the See

Comfort first. (Albany Road)

Ma’n bwysig bod yn gyfforddus. (Ffordd Albany)

Three Men & a Little Laddie . Tri Boi a Bachgen Bach

Cardiff to the See

Someone’s in for tea and toast! (Alexander Road)

Ma rhywun ar fun cal te a tost! (Alexander Road)

White . Gwyn

Cardiff to the See

Follow the path. (Wood Street)

Dilyn y llwybr. (Heol Wood)

A to B . A i B

Cardiff to the See

He’s in a hurry. (The Hayes)

Ma fe mewn hast. (Yr Aes)

Magic Number . Rhif Hud

Cardiff to the See

Clothing complementing Cardiff. (The Hayes)

Dadansoddi dillad dinas. (Yr Aes)

Heads Up . Pen y Daith

Cardiff to the See

The little dude in the middle is the coolest thing. (The Hayes)

Ma’r boi bach yn y canol mor cŵl. (Yr Aes)

Got Your Back(pack) . Pwysau’r Byd (Mewn Bag)

Cardiff to the See

Back(pack)ing tradition. (Queen Street)

Cefnu (a cario) cefndir. (Heol y Santes Fair)