Cardiff to the See

Photography . Ffotograffiaeth

Tag: sky

Kernow II

A few photos I took on holiday in Penzance, Cornwall.
Ambell i lun nes i dynnu ar fy ngwyliau ym Mhenzance, Cernyw.

 

 

New York V

A wonderful walk along the High Line, New York.
Siwrne hyfryd ar hyd yr High Line, Efrog Newydd.

high-line-new-york-by-cardiff-to-the-see

High Line, New York. Copyright © 2016 Ani Saunders

 

Building Again . Adeiladu Eto

building-again-adeiladu-eto-by-cardiff-ot-the-seeCardiff / Caerdydd.
Copyright © 2016 Ani Saunders

Carcharorion

carcharorion-33-gan-cardiff-to-the-seeCarcharorion.
Cardiff Bay / Bae Caerdydd.
Copyright © 2016 Ani Saunders

carcharorion-44-gan-cardiff-to-the-seeCarcharorion.
Cardiff Bay / Bae Caerdydd.
Copyright © 2016 Ani Saunders

carcharorion-55-gan-cardiff-to-the-seeCarcharorion.
Cardiff Bay / Bae Caerdydd.
Copyright © 2016 Ani Saunders

carcharorion-88-gan-cardiff-to-the-seeCarcharorion.
Cardiff Bay / Bae Caerdydd.
Copyright © 2016 Ani Saunders

carcharorion-99-gan-cardiff-to-the-seeCarcharorion.
Cardiff Bay / Bae Caerdydd.
Copyright © 2016 Ani Saunders

In the City . Yn y Ddinas

in-the-city-yn-y-ddinas-by-cardiff-to-the-see
Grangetown, Cardiff / Caerdydd.
Copyright © 2016 Ani Saunders

In the Corner . Yn y Gornel

in-the-corner-yn-y-gornel-by-cardiff-to-the-seeGrangetown, Cardiff / Caerdydd.
Copyright © 2016 Ani Saunders

Industry . Diwydiant

industry-diwydiant-by-cardiff-to-the-seeGrangetown, Cardiff / Caerdydd.
Copyright © 2016 Ani Saunders

Chimney . Simne

chimney-simne-by-cardiff-to-the-seeCopyright © 2016 Ani Saunders

Hazy . Niwlog

hazy-niwlog-by-cardiff-to-the-seeCopyright © 2016 Ani Saunders

Another Light . Golau Arall

Another Light | Golau Arall by Cardiff to the See

James Street . Stryd James