Kernow II

by Ani Saunders

A few photos I took on holiday in Penzance, Cornwall.
Ambell i lun nes i dynnu ar fy ngwyliau ym Mhenzance, Cernyw.